Dividentlərin bölünməsi;

Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi;

Hüquqi şəxsin (MMC, QSC və ASC) təsis edilməsi;

Hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin təsis edilməsi;

Qeyri-rezident hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin təsis edilməsi;

Hüquqi şəxsin yenidən təşkili (birləşmə, qoşulma,bölünmə, ayrılma və çevrilmə);

Hüquqi şəxsin ƏDV qeydiyyatına alınmasına və ya ƏDV qeydiyyatından çıxarılması;

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin hüquqi auditinin keçirilməsi və yazılı rəyin verilməsi;

Fəaliyyət sahəsi ilə bağlı qəbul edilmiş yeni normativ-hüquqi aktlar barədə məlumatların verilməsi;

Hüquqi şəxsin qeydiyyat məlumatlarında (təsisçi və ya qanuni təmsilçi, nizamnamə və s.) dəyişikliklərin edilməsi;

Hüquqi şəxsin debitor borclarının tələb edilməsi məqsədilə hüquqi məsləhətlərin verilməsi, sənədlər paketinin hazırlanması, istintaq orqanları ilə danışıqların aparılması və s;

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı bütün növ sənədlərin (əmr, ərizə, şikayət, məktub, bildiriş, pretenziya və s.) tərtib edilməsi;

Qiymətli kağızlarla bağlı əqdlərin hazırlanması və ekspertizası;

Qiymətli kağızlarla bağlı əqdlərin hazırlanması və onların ekspertizası

Müqavilələrə xitam verilməsi ilə bağlı hüquqi rəyin verilməsi və prosesin təqibi;

Standart və qeyri-standart mülki müqavilələrin hazırlanması və onların ekspertizası;

Əmək müqavilələrinin hazırlanması və ekspertizası (tam maddi məsuliyyət və vəzifə təlimatlarının qanunvericiliyə uyğun hazırlanması);

Tenderlərin və müsabiqələrin keçirilməsi ilə bağlı sənədərin tərtib edilməsi və bununla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin və rəylərin verilməsi.

Beynəlxalq müqavilələrin / beynəlxalq ticarət müqavilələrinin (INCOTERMS şərtləri əsasında) hazırlanması, ekspertizası və yazılı hüquqi rəyin verilməsi;

Sığorta fəaliyyətinə dair lisenziya və icazələrin əldə edilməsi;

Sığorta şirkəti ilə əlaqələrin yaradılması və sənədləşmələrin həyata keçirilməsi;

Sığorta ödənişlərinin tələb edilməsi məqsədilə sığorta şirkətinə qarşı pretenziyaların irəli sürülməsi.

Tibb sahəsində fəaliyyətə dair lisenziya və icazələrin əldə edilməsi;

Tibb müəssisələri ilə pasiyentlər arasında müqavilələrin hazırlanması və hüquqi ekspertizası;

Tibb müəssisələrinin təqsirli fəaliyyəti nəticəsində pasiyentlərə dəymiş zərərin əvəzinin tələb edilməsi;

Tibb hüququ sahəsində konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi (tibbi qanunvericiliyin tələblərinə dair olaraq məlumatlandırma, gələcəkdə məsuliyyət yarada biləcək hallar barəsində xəbərdar edilmə).

Geoloji axtarış, layihələndirmə və tikinti lisenziya və icazələrin alınması;

Beynəlxalq tikinti müqavilə formalarından (əsasən FIDIC və digərləri) istifadə edilməsi;

Tikintiyə dair podrat və tikinti fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər standart və spesifik müqavilələrin (layihəçi, podraçtı, subpodratçı və başqaları ilə bağlanan müqavilələrin) hazırlanması və ekspertizası.

Müvafiq dövlət orqanlarında və məhkəmələrdə təmsilçilik;

Sənayə mülkiyyəti obyektlərinin üzərindəki haqq davamlılığını təmin etmək üçün müntəzəm olaraq rəsmi ödənişlərin həyata keçirilməsi;

Sənayə mülkiyyəti obyektlərinin (ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin) qeydiyyata alınması;

Sənayə mülkiyyəti obyektlərinə (ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərə) dair mülkiyyət hüquqlarının digər şəxslərə lisenziya müqaviləsi əsasında verilməsi;

Sənayə mülkiyyəti obyektlərinin (ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin) qeydiyyata alınmasından imtina barədə qərardan müvafiq orqanlara və ya məhkəməyə etiraz və şikayətlərin verilməsi.

Əcnəbilərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması;

Qeyri-rezidentlərə iş icazəsinin alınması və ya uzadılması;

Müxtəlif növ vizaların əldə edilməsi və ya müddətinin uzadılması;

Əcnəbilərin adından dövlət orqanlarına müraciət sənədlərinin tərtibi;

Əcnəbilərin dövlət və qeyri-dövlət orqanları qarşısında təmsil edilməsi;

Müvəqqəti yaşamaq icazənin alınması və ya icazənin müddətinin uzadılması;

Daimi yaşamaq üçün icazənin alınması və ya icazənin müddətinin uzadılması.

Əlaqə

Bizimlə əlaqə yaradın

Məkan:

Oskar Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az

Əlaqə:

(+994)70 339 70 70

whatsapp logo