Hüquqi faktların müəyyən edilməsi;

Hüquqi mübahisələrə dair müstəqil ekspert və mütəxəssis rəylərinin verilməsi;

Hüquqi sənədlərin (əmr, ərizə, iddia ərizsəi, şikayət, məktub, bildiriş, pretenziya və s.) tərtib edilməsi;

Müştəri maraqlarının birinci, apellyasiya və ya kassasiya instansiya məhkəməsində hüquqi müdafiəsi (vəkillə təminat).

Mənzilə köçürülmə;

Mənəvi zərərin ödənilməsi;

Bank kreditlərinin ödənilməsi;

Mənzildə qeydiyyatdan çıxarılma;

Miras əmlak və vərəsəlik mübahisələri;

Mülkiyyətə müdaxilənin aradan qaldırılması;

Borcun və maddi zərərin əvəzinin tələb edilməsi;

Zamin tərəfindən ödənilmiş borcun borcludan tələbi.

Övladlığa götürmə;

Nikahın pozulması;

Alimentin artırılması;

Uşaqla ünsiyyətin təmin edilməsi;

Müvəkkilərin mediasiya proseslərində və ya əlaqəli danışıqlarda təmsil edilməsi;

Məhkəmə üçün ərizələrin, nigah müqavilələri və s. hüquqi sənədlərin hazırlanması;

Qəyyumluq, övladlığa götürmə, atalıq və boşanma ilə əlaqəli olmayan digər məsələlər.

Əməyin mühafizəsinin təşkili və təmin edilməsi;

Əmək müqaviləsi qanunsuz ləğv edilmiş işçinin işə bərpa edilməsi;

Əmək müqaviləsi bağlanmadan işçinin işə cəlb edilməsi zamanı işçinin hüquqları;

Müsabiqə komissiyasının qərarının qanuni, obyektiv və ədalətli olub-olmamasının araşdırılması;

İntizam tənbeh tədbirinin verilməsi və ya verilmiş intizam tənbeh tədbirindən şikayət verilməsi;

İşəgötürənin işçiyə vurduğu maddi və ya mənəvi ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi;

İşçinin işəgötürənə vurduğu maddi və ya mənəvi ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi (tam maddi məsuliyyət);

Əmək münasibətlərindən dolayı yol verilmiş qanun pozuntularına görə Dövlət Əmək Müfəttişliyinə şikayətlərin ünvanlanması;

Əmək haqqı, ödənişli məzuniyyət məbləği və ya son haqq-hesabın gecikdirilməsinə görə işəgötürənin məsuliyyətə cəlb edilməsi;

İşçilərin və ya iş yerlərinin attestasiyası komissiyasının qərarının qanunauyğunluğu və ya əsaslılığının mübahisələndirilməsi;

Əmək müqaviləsinin, habelə kollektiv müqavilənin şərtlərinin və əmək qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı digər məsələlərin mübahisələndirilməsi;

İstehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində işçiyə və ya onun ailə üzvlərinə vurulan ziyana münasibətdə məbləğin müəyyən edilməsi və ödənilməsi;

Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan iş yerinin dəyişdirilməsi və ya əmək haqqının dəyişdirilməsi zamanı işçinin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi və bərpası;

Əmək funksiyasının həcminin qanunsuz olaraq artırılması və ya azaldılması və ya əmək funksiyalarının icrasından məhrum etməyə görə işçinin pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi və bərpası.

İnzibati orqanın üzərinə öhdəlik qoyulması;

İnzibati orqanın qərarından şikayət verilməsi;

Dövlət orqanlarında və məhkəmədə təmsilçilik;

İddiaçı ərizəsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;

Hüquqi rəylərin, arayışların hazırlanması və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması

Dövlət və qeyri-dövlət orqanlarında səlahiyyətli nümayəndə qismində təmsil edilməsi, görüşlərdə iştirak edilməsi və hüquqların müdafiəsi.

Məhkəmənin və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərinə etiraz edilməsi, cavabdeh ərizəsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;

Məhkəmə aktlarına və qərarlarına apellyasiya və ya kassasiya qaydasında şikayət verilməsi, iddiaçı ərizəsinin hazırlanması və təqdim edilməsi;

İstintaq baxışı və ya istintaq mərhələlərində təqsirləndirilən şəxsin qanuni hüquqlarının, azadlıqlarının və mənafelərinin qorunmasının və təmsil olunmasının təmin edilməsi;

Müştərinin maraqlarının istintaq orqanlarında müdafiəsi (vəkillə təminat).

Sığorta müqavilələrindən yaranan mübahisələrin həlli;

Həyat və əmlak sığortası mübahisələrinə dair konsultasiya;

Həyat, daşınmaz əmlak, nəqliyyat, səyahət, tibbi sığorta müqavilələrinin hazırlanması, ləğvi və hüquqi ekspertizası.

Gömrük sahəsi ilə bağlı qanunvericiliyin təfsiri;

Apelyasiya Şurasınıın iclasında şəxsin təmsil edilməsi;

Gələcəkdə məsuliyyət yarada biləcək hallar barəsində xəbərdar edilməsi;

Gömrük bəyannamələrinin hazırlanması və gömrük orqanlarına təqdim edilməsi.

İdman qanunvericiliyinin federasiyalar, idman klubları və oyunçular üçün təfsiri;

Futbolçu və digər idmançıların transfer müqavilələrinin hazırlanması və hüquqi ekpertizası;

İdman klublarının və idmançıların hüquqlarının yerli və beynəlxalq təşkilatlarda (CAS və s.) müdafiəsi.

Əlaqə

Bizimlə əlaqə yaradın

Məkan:

Oskar Biznes Mərkəzi, 2-ci mərtəbə

Elektron poçt:

info@amade.az

Əlaqə:

(+994)70 339 70 70

whatsapp logo