Kadr uçotu

[Standart]1-10 işçi

[Premium]10-30 işçi

[VIP]30+ işçi

1.

Kadr uçotu sahəsində məlumatladırma xidmətləri;

2.

Dövlət orqanlarında nümayəndə qismində iştirak edilməsi;

3.

Telefon vasitəsilə yaranmış sualların cavablandırılması;

4.

Əmək müqaviləsinin tərtib olunması;

5.

Kollektiv əmək müqaviləsinin tərtib olunması;

6.

Əmək müqaviləsinə əlavənin yazılması;

7.

Əmək kitabçasının yazılması;

 

8.

İstehsalat təqviminin hazırlanması;

 

9.

İşçinin işə qəbul olunması ilə bağlı sənədlərin tərtib edilməsi;

 

10.

İşçinin işdən azad olunması ilə bağlı sənədlərin tərtib edilməsi;

 

11.

Elektron informasiya sistemində kadr uçotu ilə bağlı strukturun və ştatların yaradılması;

 

12.

İş yerinin dəyişdirilməsi, məzuniyyət və ezamiyyətə göndərilmə ilə bağlı sənədlərin hazırlanması;

 

13.

Əmək müqaviləsinin bağlanmasına, dəyişdirilməsinə və xitamına dair bildirişlərin elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi;

 

14.

Əmək müqaviləsinin hüquqi ekspertizasının edilməsi, hüquqi məsləhətlərin və yazılı rəyin verilməsi;

 

15.

Əmək, icra intizamını və əməyin təhlükəsizliyi qaydalarını müəyyən edən sənədlərin hazırlanması;

 

 

16.

İntizam tənbeh tədbirlərinin təqdim edilməsinə dair sənədlərin tərtib edilməsi;

 

 

17.

Elektron informasiya sistemində şirkət strukturunun idarə olunması;

 

 

18.

Əmrlərin reyestrinin aparılması;

 

 

19.

Vəzifə təlimatının tərtib edilməsi;

 

 

20.

Ezamiyyə və məzuniyyət uçotunun aparılması;

 

 

21.

İşçilərin icbari sığorta olunmasına nəzarətin edilməsi;

 

 

22.

Daxili intizam qaydalarının hazırlanması;

 

 

23.

Etik davranış qaydalarının hazırlanması;

 

 

24.

Geyim kodeksinin tərtib edilməsi.

 

 

Bizə mesaj göndərin:

whatsapp logo