Hüquqi Xidmət

I

II

III

VIP

1.

Standart və qeyri-standart müqavilələrin tərtib edilməsi, ekspertizası və hüquqi rəyin verilməsi;

2.

Fiziki və hüquqi şəxsin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi məsələlərə dair şifahi məsləhətlərin verilməsi;

3.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin hüquqi auditinin keçirilməsi və yazılı rəyin verilməsi;

4.

Fəaliyyət sahəsi ilə bağlı qəbul edilmiş yeni normativ-hüquqi aktlar barədə məlumatların verilməsi;

5.

İddia ərizələrinin tərtibi, məhəkəməyə müraciət üçün sənədlər paketinin hazırlanması və bununla bağlı hüquqi məsləhətlərin verilməsi;

 

6.

Dövlət və qeyri-dövlət orqanlarında səlahiyyətli nümayəndə qismində təmsil edilməsi və hüquqların müdafiəsi;

 

7.

Vergi qanunvericiliyinin pozulması halları ilə əlaqədar hallar istisna olmaqla, yaranmış mübahisələr üzrə yuxarı orqanlara və vəzifəli şəxslərə inzibati qaydada şikayətlərin verilməsi və işin təqibi;

 

8.

Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırılması ilə bağlı bütün növ sənədlərin (əmr, ərizə, şikayət, məktub, bildiriş, pretenziya və s.) tərtib edilməsi;

 

9.

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimə və maliyyə sanksiyalarının inzibati qaydada mübahisələndirilməsi;

 

10.

MMC-nin təsis edilməsi;

 

11.

Beynəlxalq-xüsusi müqavilələrin hazırlanması, ekspertizası və yazılı hüquqi rəyin verilməsi;

 

12.

Hüquqi şəxsin qeydiyyat məlumatlarında (təsisçi və ya qanuni təmsilçi və nizamnaməyə dəyişiklik) dəyişikliklərin edilməsi;

 

 

13.

Qeyri-rezidentlər üçün iş icazəsinin alınması və ya uzadılması;

 

 

14.

Müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınması və ya icazənin müddətinin uzadılması;

 

 

15.

Hüquqi şəxsin yenidən təşkili (birləşmə, qoşulma,bölünmə, ayrılma və çevrilmə);

 

 

16.

Hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin təsis edilməsi;

 

 

17.

Fəaliyyət sahəsi ilə bağlı qanunvericilikdəki yeni dəyişikliklərə dair şifahi məlumatlandırma və təkliflərin verilməsi;

 

 

18.

Hüquqi şəxsin debitor borclarının tələb edilməsi məqsədilə hüquqi məsləhətlərin verilməsi, sənədlər paketinin hazırlanması, istintaq orqanları ilə danışıqların aparılması və s;

 

 

19.

Daimi yaşamaq üçün icazənin alınması və ya icazənin müddətinin uzadılması;

 

 

20.

Sığorta şirkəti ilə əlaqələrin yaradılması, sənədləşmələrin həyata keçirilməsi, sığorta ödənişlərinin tələb edilməsi, məhkəməyə qədər pretenziyanın irəli sürülməsi və işin təqibi;

 

 

21.

Məhkəmə mübahisəsi ilə bağlı vəkillə təminat – illik limit 3 iş (maksimum 1-i cinayət olmaqla);

 

 

 

22.

Məhkəmə mübahisəsi ilə bağlı vəkillə təminat – illik limit 5 iş (maksimum 2-si cinayət olmaqla);

 

 

 

23.

Tenderlərin və müsabiqələrin keçirilməsi ilə bağlı sənədərin tərtib edilməsi və bununla əlaqədar hüquqi məsləhətlərin və rəylərin verilməsi;

 

 

 

24.

Hüquqi mübahisə ilə bağlı sahə üzrə mütəxəssis,elmlər doktoru və AR Konstitusiya Məhkəməsinin ekspertləri tərəfindən müstəqil ekspert və mütəxəssis rəylərinin verilməsi;

 

 

 

25.

Qeyri-rezident hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliyinin təsis edilməsi;

 

 

 

26.

ASC və ya QSC-nin təsis edilməsi ilə əlaqədar sənədlər paketinin hazırlanması və bütün prosesin idarə edilməsi;

 

 

 

27.

Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi ilə əlaqədar sənədlər paketinin hazırlanması və bütün prosesin idarə edilməsi;

 

 

 

28.

Lisenziyaların əldə edilməsi;

 

 

 

29.

İcazələrin əldə edilməsi;

 

 

 

Qeyd: Təklif edilən paketlərə şirkət rəhbəri üçün müqavilə müddətində vəkil xidməti də daxildir (order və müqavilə pulu istisna olmaqla). Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də ətrafları istisna olmaqla, bölgələrdə vəkil xidmətinin göstərilməsinə görə səyahət və yol xərcləri üçün əlavə ödəniş olunur.

Bizə mesaj göndərin:

whatsapp logo